Prawne przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego

Małżeństwo niesie ze sobą przywileje, ale również obowiązki. Może ono zostać zawarte między dwiema osobami odmiennej płci, jeżeli nie istnieją żadne przeszkody takie jak okoliczności rzeczowe bądź też cechy osobiste. Przepisy dokładnie zostały uregulowane w dziale 1 ustawy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jeżeli mimo to małżeństwo zostanie zawarte, to według polskiego prawa jest ono nieważne i można żądać unieważnienia. W razie jakichkolwiek możliwości najlepiej udać się do adwokata, który dokładnie wyjaśni wszystkie kwestie. Natomiast my dziś przedstawimy Wam przeszkody, które uniemożliwiają sformalizowanie związku.

Przeszkoda wieku – co warto wiedzieć?

W Polsce małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które skończyły 18 lat. Oczywiście istnieje tutaj pewien wyjątek, a mianowicie, jeżeli kobieta ukończyła 16 lat i istnieją ważne przesłanki, które będą służyć jej dobru, to może ona otrzymać zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Wtedy otrzymuje także pełną zdolność do czynności prawnych. Co także ważne tutaj trzeba otrzymać zgodę sądu opiekuńczego. W innym przypadku każda ze stron, a nawet prokurator mogą żądać unieważnienia. W ustawie nie ma natomiast podanej górnej granicy wieku.

Ubezwłasnowolnienie – stała przeszkoda

Osoby ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, jednak dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, gdy ktoś jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte, można starać się o jego unieważnienie. Co bardzo ważne taki wniosek może złożyć całkowicie ubezwłasnowolniony małżonek i nie musi tutaj korzystać z pomocy opiekuna prawnego. Z tą przeszkodą ściśle wiąże się także choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy. Zatem jeżeli one występują i stanowią zagrożenie dla dobra małżeństwa, ale również dla zdrowia przyszłego potomstwa, to może okazać się , że takie osoby nie otrzymają zezwolenia na sformalizowanie związku. Warto tutaj wiedzieć, że unieważnić taki związek nie jest trudno i taki wniosek może złożyć zarówno prokurator, jak i jeden z małżonków, pod warunkiem, że w trakcie trwania związku choroba psychiczna nie ustała.

Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim

W Polsce obowiązuje monogamia, a więc w związku małżeńskim można pozostawać tylko z jedną osobą. W takiej sytuacji nie można zawrzeć związku małżeńskiego, jeśli nie doszło do oficjalnego rozwodu. Unieważnienie jest w tym przypadku bardzo łatwe, a co ciekawe może starać się o nie nie tylko prokurator czy któryś z małżonków, ale również wszystkie osoby, które mają w tym szeroko rozumiany interes prawny np. dzieci z każdego związku bigamisty. Jest jeden warunek, który sprawia, że unieważnienie małżeństwa nie jest możliwe, a mianowicie, jeżeli któraś ze stron udowodni, że poprzednie małżeństwo bigamisty ustało. Jednocześnie śmierć bigamisty nie jest tego powodem. Tutaj należy zdawać sobie sprawę, że bigamia jest karalna, zatem umyślne zawarcie kolejnego małżeństwa może wiązać się z procesem karnym.

Przeszkoda pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia

Małżeństwo nie może zostać zawarte przez osoby, które są spokrewnione w linii prostej. Zatem np. są rodzeństwem. Jednocześnie obejmuje to również powinowactwo w linii prostej. Z uwagi na szeroko rozumiany interes społeczny, sąd może wydać zgodę na zawarcie takiego małżeństwa, przy czym dotyczyć to może powinowactwa, natomiast nie pokrewieństwa. Jeżeli mimo wszystko taki związek zostanie zawarty, jest on uważany za nieważny i każda osoba, która ma interes prawny może żądać jego unieważnienia. W przypadku przysposobienia zarówno pełnego, jak i niepełnego nie można zawrzeć związku małżeńskiego. Jeżeli okaże się, że stosunek przysposobienia ustał w trakcie już trwającego małżeństwa, to nie można żądać unieważnienia go. Warto wiedzieć, że przepisy są jednoznaczne i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Najwięcej problemów sprawia interpretacja przepisu dotyczącego niepełnosprawności.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania i jesteście mieszkańcami stolicy województwa podlaskiego, to najlepiej udać się po poradę prawną adwokata z Białegostoku. Pomoże to rozwiązać problemy natury prawnej.

Poprzedni artykuł3 najważniejsze trendy w marketingu internetowym. Sprawdź!
Następny artykułGdzie zarejestrować domenę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj