W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) odgrywają kluczową rolę w gospodarce. Dla właścicieli firm, ochrona ich interesów i skomplikowane kwestie prawne mogą stanowić wyzwanie. Tutaj właśnie pojawia się rola prawnika, który może znacząco...
Małżeństwo niesie ze sobą przywileje, ale również obowiązki. Może ono zostać zawarte między dwiema osobami odmiennej płci, jeżeli nie istnieją żadne przeszkody takie jak okoliczności rzeczowe bądź też cechy osobiste. Przepisy dokładnie zostały uregulowane w dziale 1 ustawy...
Sprawa rozwodowa to bardzo trudne doświadczenie, dlatego większość osób nie potrafi do niej podejść bez emocji. Szczególnie jeśli jeden ze współmałżonków złożył pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Korzystanie z pomocy adwokata podczas rozwodu nie jest obligatoryjne, warto...
Mediator staje się coraz bardziej pożądany podczas rozpraw – popularność zyskał głównie podczas rozwodów, ale może być równie przydatny i pomocny w przypadku innego typu sporów. Dzisiaj omówimy jak wygląda mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych, w celu pokazania...
Niestety w wielu związkach występuje przemoc. Dotyczy to nie tylko przemocy fizycznej, ale również psychicznej. Jak pokazują badania agresja słowna, fizyczna, czy werbalna dotyczy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Przy czym to kobiety częściej zgłaszają fakt przemocy...
Nie tylko czas jazdy – a całość wykonanej przez kierowcę pracy ma znaczenie. W myśl nowej ustawy o transporcie drogowym przekroczenie przeciętnego i maksymalnego tygodniowego czasu pracy grozi dużymi sankcjami. Zrozumienie skomplikowanych przepisów wydaje się nastręczać transportowcom wielu problemów....

Polecane