Nie tylko czas jazdy – a całość wykonanej przez kierowcę pracy ma znaczenie. W myśl nowej ustawy o transporcie drogowym przekroczenie przeciętnego i maksymalnego tygodniowego czasu pracy grozi dużymi sankcjami. Zrozumienie skomplikowanych przepisów wydaje się nastręczać transportowcom wielu problemów....
Niestety w wielu związkach występuje przemoc. Dotyczy to nie tylko przemocy fizycznej, ale również psychicznej. Jak pokazują badania agresja słowna, fizyczna, czy werbalna dotyczy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Przy czym to kobiety częściej zgłaszają fakt przemocy...
Mediator staje się coraz bardziej pożądany podczas rozpraw – popularność zyskał głównie podczas rozwodów, ale może być równie przydatny i pomocny w przypadku innego typu sporów. Dzisiaj omówimy jak wygląda mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych, w celu pokazania...
Sprawa rozwodowa to bardzo trudne doświadczenie, dlatego większość osób nie potrafi do niej podejść bez emocji. Szczególnie jeśli jeden ze współmałżonków złożył pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Korzystanie z pomocy adwokata podczas rozwodu nie jest obligatoryjne, warto...

Polecane